9 mei 2023

Zorgkloof in GGZ zorgwekkend in komende 10 jaar

Verschillende nieuwsbronnen berichtten dat we de komende tijd afstevenen op een toename van personeelstekorten in de GGZ. In welke context moeten we deze problemen zien?

Skipr bericht-> Verwacht personeelstekort in ggz blijft groeien
Het verwachte personeelstekort in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zal, ondanks nieuw kabinetsbeleid, blijven toenemen. De verwachting is dat het tekort groeit van 7.400 mensen in 2023 naar 12.800 in 2032.

Arbeidsvraag ggz groeit
De arbeidsvraag in de ggz neemt in de periode van 2022 tot en met 2032 toe met 7.600 werknemers. Het arbeidsaanbod stijgt met slechts 1.200. Hierdoor neemt de vervulde vraag ook veel minder toe dan de arbeidsvraag. Het resultaat is een toename in het tekort in de ggz (Skipr.nl)

GGZ-nieuws-> Zorgen over sector voorafgaand aan Kamerdebat ggz en suïcidepreventie
Marijke Verbeek, waarnemend directeur: “De ggz sector staat ‘viervoudig’ onder druk. Dit heeft impact op de toegankelijkheid, houdbaarheid en uiteindelijk op de kwaliteit van de zorg. De verschillende oorzaken maken het lastig om de sector met één maatregel of actie te verlichten.” Op verschillende terreinen is actie nodig.

Viervoudige druk
De branchevereniging ziet de financiële druk op haar leden toenemen, ziet een toename in de zorgvraag, maakt zich zorgen over de knellende arbeidsmarkt en ondervindt problemen met het zorgprestatiemodel. In haar zorgen over de financiën voelt de Nederlandse ggz zich gesteund door recente berichtgeving van de Nederlandse Vereniging van Banken en van accountants. “Al meer dan een jaar waarschuwen wij dat de continuïteit van zorg in gevaar kan komen,” aldus Verbeek. De vereniging wijst naar oplopende kosten, administratieve lasten, ingewikkelde versnipperde financiering en de afspraken tot verduurzaming. Er is onder meer extra ruimte nodig voor de lonen van onze medewerkers (GGzNieuws.nl)

alert Meer nieuws

23 mei 2024

Wachtlijst chaos: Berichtgevingen over de lange wachtlijsten in de GGZ.

Lees meer
21 mei 2024

SPV blogspot Claudia; De valkuil waar ik steeds weer inval: ‘oplossingsinterventies’

Lees meer
20 mei 2024

Parnassia en Avans+ lanceren incompany opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Lees meer