connected Concept agenda ALV 20 mei

Het bestuur is druk doende de algemene ledenvergadering op 20 mei voor te bereiden. Inmiddels is de inschrijving gestart voor ons jubileumfeest op 20 mei waar ook deelname aan de ledenvergadering van 10.00 – 12.00 uur kan worden aangevinkt (inclusief een te nuttigen lunch).

Concept agenda

 • Opening door Nandl Lokhorst voorzitter afdeling SPV
 • Rooster van aftreden, vacatures bestuursleden
 • Bestuur activiteiten afgelopen half jaar
 • Vereniging Nieuwe Stijl / Pilot GGZ afdelingen
 • Kwaliteits statuut / Zorg Prestatie Model
 • Project profilering SPV + Herijking expertisegebied Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Pauze
 • Opleidingen / opleidingsveld / visitatie
 • Presentatie project nieuwe website
 • Resultaat rekening 2021
 • AGB-code voor de SPV
 • Sluiting van de vergadering door de nieuwe voorzitter – 42 jaar na oprichting

Dagelijks bestuur V&VN-SPV

Nandl Lokhorst
Marlous Zuiderveld

Inschrijfformulier