“Coördinerend regiebehandelaar door de SPV”

De profilering van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft de afgelopen 2 jaar een push gekregen en heeft onder andere een eigen AGB-code opgeleverd. Dat legitimeert het uitvoeren van coördinerend regiebehandelaarschap van een belangrijk deel van onze beroepsgroep. Papier is geduldig maar wat betekent dit voor het implementeren van deze rol en wat vraagt dat van ons als beroepsbeoefenaar?
Deze middag wil bijdragen om meer inzicht te geven in de in en outs van het coördinerend regiebehandelaarschap van de SPV.

Marcel Kik en Richard Touw zijn middag voorzitters van deze hybride studiemiddag.
Marcel Kik is spv en werkt als docent-onderzoeker bij NHL Stenden. Als lid van de studiemiddagen commissie is hij betrokken bij het organiseren van de landelijke studiemiddagen van V&VN-SPV. Als Master of Art heeft hij zich ontwikkeld in ontwerpgericht onderzoek en design thinking.
Richard is SPV,  host in de podcasat SPVpodcastonderweg V&VN-SPV en ex-bestuurslid.

Nynke Boonstra: De identiteit van de verpleegkundige.

De ggz ontwikkelt zich volop, welke kansen en uitdagingen zien we daarin voor de verpleegkundige discipline? En hoe zorgen we dat we ons daarin bewust zijn van onze verpleegkundige identiteit? Deze vragen staan centraal tijdens de voordracht van Nynke Boonstra.
Nynke is werkzaam als verpleegkundige specialist en directeur zorg bij KieN VIP, als lector bij NHL Stenden Hogeschool en als hoogleraar verpleegkunde in de ggz bij umcu.

Stijn Ekkers: De SPV als coördinerend regiebehandelaar, what is new?

Hij zal onder meer vanuit het boek “Sociaal Kapitaal, de identiteit van de spv” ingaan op het coördinerend regiebehandelaarschap van de spv door de tijd heen.
Stijn is SPV, historicus en journalist, medeauteur van het boek ‘Sociaal Kapitaal’, uitgegeven naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van de beroepsvereniging V&VN-SPV.

PAUZE

Yvette Mallee en Richard Touw: Verpleegkundig leiderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de wet Zeggenschap in de Zorg ingegaan. Dat betekent dat jij als zorgprofessional invloed mag uitoefenen op het beleid van je werkgever. Hoe werkt dit voor jou als SPV in de dagelijkse praktijk?
Yvette is SPV en beleidsmedewerker voor het stafbureau Kwaliteit en Zorg en lid van de Verpleegkundige en Agogische Adviesraad van GGZ Delfland. Vanaf 16 november bestuurslid V&VN-SPV.

Yntske Zijlstra: De implementatie van coördinerend regiebehandelaar door SPV-en

Zij was bij GGZ NHN betrokken bij de implementatie van het coördinerend regiebehandelaarschap door SPV-en.
Yntske Zijlstra MBA, zij is Bestuurssecretaris GGZ Noord-Holland-Noord en werkzaam voor het Bestuurkennisbureau.

Met collegiale groet,
De commissie studiemiddagen: Marcel Kik, Maaike Dijkstra, Richard Touw, Mirre Nijman en Frans van Vugt

Inschrijven