Als SPV ben je de spin in het web. Een groot netwerk is daarbij onmisbaar. De afdeling SPV wil hierin faciliteren en onderzoekt momenteel welke vorm het beste past bij onze beroeps-groep. Mogelijk kunnen we aansluiten bij de al bestaande regionale netwerken van contactpersonen die de regiobijeenkomsten organiseren. Wordt vervolgd!

Intervisie

Als SPV zijn we werkzaam op allerlei plaatsen binnen de zorg. We maken veel mee, zien en horen van alles, werken met heel veel verschillende disciplines en ontmoeten evenzoveel cliënten. We kunnen dus heel veel van elkaar leren. Intervisie is dan ook een belangrijk speerpunt voor de afdeling SPV. Er zijn verschillende intervisiegroepen actief binnen de afdeling. In de toekomst wordt het mogelijk om je binnen de besloten omgeving van Mijn V&VN voor een intervisiegroep aan te  melden.